VIZUALIZACKY | SLUŽBY - Vizualizácie, Virtuálna realita v stavebníctve

Služby

3D VIZUALIZÁCIE EXTERIÉROV A INTERIÉROV

Vyhotovenie 3D vizualizácií objektov podľa projektovej dokumentácie, architektonickej štúdie, náčrtov, skíc alebo jednoduchého popisu objektu či produktu. Skupina statických vizualizácií je aj dnes najrozšírenejším marketingovým nástrojom v stavebníctve a architektúre. Statické vizualizácie môžete v rámci marketingu projektu použiť ako podklad pre:
• Prezentáciu projektu na sociálnych sieťach
• Prezentáciu projektu na bilbordoch a bigbordoch
• Prezentáciu projektu na webovej stránke
• Prezentáciu projektu v tlačenej reklame, časopisoch, letákoch,..

VIRTUÁLNE PREHLIADKY SEMI-INTERAKTÍVNE

Hovoríme o 360° panoramatickej virtuálnej prehliadke kde sa klient dokáže voľne obzerať z ľubovoľnej pozície po celom priestore, pričom sa môže jednoducho presunúť do ďalšej ľubovoľnej pozície. Aplikácie podporujú všetky operačné systémy (Windows, Android, iOS, Daydream) a môžu byť uložené na Google store a Apple store.
• Prezentácia projektu z internetového prehliadača na webe a sociálnych sieťach
• Prezentácia projektu na mobilných zariadeniach
• Prezentácia projektu na výstavách veľtrhoch a predajných miestach
• Prezentácia projektu na okuliaroch pre virtuálnu realitu Samsung Gear VR, Oculus Rift, HTC Vive, Goodle Cardboard, Goodle Daydream a iných.

VIRTUÁLNE PREHLIADKY PLNE-INTERAKTÍVNE

Najvyššia forma virtuálnej reality kde sa klient môže pohybovať po exteriéri a interiéri ešte nezrealizovaného projektu úplne voľne. Klient vie vstúpiť do každého bytu, vnímať jeho proporcie, jeho presvetlenie v rôznom ročnom období a čase, vnímať výhľad z každej okennej konštrukcie vďaka fotografiám z dronov a samotnú orientáciu bytu či domu. To všetko s okuliarmi pre virtuálnu realitu.
• Exkluzívna prezentácia projektu klientom na predajnom mieste projektu
• Prezentácia projektu na otváracích akciách
• Prezentácia projektu na výstavách a veľtrhoch
• Prezentácia projektu na okuliaroch pre virtuálnu realitu Oculus Rift, HTC Vive
• Prezentácia projektu v obchodných centrách
• Prezentácia projektu na zábavných akciách

Funkcie interaktívnej virtuálnej prehliadky:
• voľná prechádzka po interiéri a exteriéri stavby,
• simulácia ročného obdobia a fázy dňa (slnečné podmienky),
• informácia o orientácii vzhľadom na svetové strany (pri otáčaní sa v reálnom čase otáča aj severka),
• teleport do jednotlivých bytov,
• pohľad na objekt (voľné otáčanie objektom) z vtáčej perspektívy,
• v každom byte sa nachádza informačná tabuľa s informáciami o cene bytu, ploche bytu, orientácii bytu a pod.

VIRTUÁLNE VIDEOPREHLIADKY – ANIMÁCIE, SPOTY

Do tejto kategórie nástrojov virtuálnej reality patria videoprehliadky, animácie a spoty.
Klasická virtuálna videoprehliadka ešte nezrealizovaného projektu so širokou možnosťou aplikácie v masmédiách a na rôznych digitálnych plochách. Textové informácie alebo hovorené slovo popisuje klientom detailné informácie o projekte. Alternatívou sú tiež GIF video prezentácie projektov. Videoprehliadky môžete v rámci marketingu projektu použiť ako podklad pre:
• Prezentáciu projektu na sociálnych sieťach a webovej stránke
• Prezentáciu projektu na veľkoplošných obrazovkách
• Prezentáciu projektu na obrazovkách v obchodných centrách
• Prezentáciu projektu v televízii

Služby v oblasti prezentácie projektov vo virtuálnej realite a vývoja aplikácii VR/AR

Ponúkame balíky služieb kde zabezpečíme kompletné softvérové a hardvérové vybavenie pre prezentáciu Vašich projektov v prostredí virtuálnej reality. Tieto služby Vám umožnia moderným a efektívnym spôsobom prezentovať vaše projekty klientom. Klient bude môcť vnímať interiér a exteriér projektu z Vašej kancelárie alebo predajného miesta tak, ako keby sa po predmetnom priestore reálne sám prechádzal. Realizujeme tiež aplikácie pre mobily a tablety (Android, iOS) pre prezentovanie projektu odkiaľkoľvek. Tieto aplikácie si Vaši klienti môžu následne stiahnuť z Google Store a Apple Store.

BIM Modeling, Point Cloud Modeling

Realizácia BIM modelov stavieb na základne 2D projektovej dokumentácie a realizácia 3D modelov exteriérov a interiérov stavieb na základne "point cloud" dát z 3D skenovania.

Návrh a vizualizácia dizajnu interiéru na mieru zákazníka

Interiérový design bytov, rodinných domov, barov a kaviarní, predajní a iných priestorov v ktorých sa ľudia musia cítiť príjemne.

3D skenovanie exteriérov a interiérov

Ponúkame 3D skenovanie stavieb, ktoré sa využíva na vytváranie 3D modelov pri reverznom inžinierstve, digitalizácii existujúcich stavieb, pri vytváraní presného výkazu výmer alebo kontrole rozmerov stavby. 3D skener je zariadenie, ktoré nám umožňuje prevod reálnych trojrozmerných objektov do digitálneho modelu.

3D VIZUALIZÁCIE EXTERIÉROV A INTERIÉROV

Vyhotovenie 3D vizualizácií objektov podľa projektovej dokumentácie, architektonickej štúdie, náčrtov, skíc alebo jednoduchého popisu objektu či produktu. Skupina statických vizualizácií je aj dnes najrozšírenejším marketingovým nástrojom v stavebníctve a architektúre. Statické vizualizácie môžete v rámci marketingu projektu použiť ako podklad pre:
• Prezentáciu projektu na sociálnych sieťach
• Prezentáciu projektu na bilbordoch a bigbordoch
• Prezentáciu projektu na webovej stránke
• Prezentáciu projektu v tlačenej reklame, časopisoch, letákoch,..

VIRTUÁLNE PREHLIADKY SEMI-INTERAKTÍVNE

Hovoríme o 360° panoramatickej virtuálnej prehliadke kde sa klient dokáže voľne obzerať z ľubovoľnej pozície po celom priestore, pričom sa môže jednoducho presunúť do ďalšej ľubovoľnej pozície. Aplikácie podporujú všetky operačné systémy (Windows, Android, iOS, Daydream) a môžu byť uložené na Google store a Apple store.
• Prezentácia projektu z internetového prehliadača na webe a sociálnych sieťach
• Prezentácia projektu na mobilných zariadeniach
• Prezentácia projektu na výstavách veľtrhoch a predajných miestach
• Prezentácia projektu na okuliaroch pre virtuálnu realitu Samsung Gear VR, Oculus Rift, HTC Vive, Goodle Cardboard, Goodle Daydream a iných.

VIRTUÁLNE PREHLIADKY PLNE-INTERAKTÍVNE

Najvyššia forma virtuálnej reality kde sa klient môže pohybovať po exteriéri a interiéri ešte nezrealizovaného projektu úplne voľne. Klient vie vstúpiť do každého bytu, vnímať jeho proporcie, jeho presvetlenie v rôznom ročnom období a čase, vnímať výhľad z každej okennej konštrukcie vďaka fotografiám z dronov a samotnú orientáciu bytu či domu. To všetko s okuliarmi pre virtuálnu realitu.
• Exkluzívna prezentácia projektu klientom na predajnom mieste projektu
• Prezentácia projektu na otváracích akciách
• Prezentácia projektu na výstavách a veľtrhoch
• Prezentácia projektu na okuliaroch pre virtuálnu realitu Oculus Rift, HTC Vive
• Prezentácia projektu v obchodných centrách
• Prezentácia projektu na zábavných akciách

Funkcie interaktívnej virtuálnej prehliadky:
• voľná prechádzka po interiéri a exteriéri stavby,
• simulácia ročného obdobia a fázy dňa (slnečné podmienky),
• informácia o orientácii vzhľadom na svetové strany (pri otáčaní sa v reálnom čase otáča aj severka),
• teleport do jednotlivých bytov,
• pohľad na objekt (voľné otáčanie objektom) z vtáčej perspektívy,
• v každom byte sa nachádza informačná tabuľa s informáciami o cene bytu, ploche bytu, orientácii bytu a pod.

VIRTUÁLNE VIDEOPREHLIADKY – ANIMÁCIE, SPOTY

Do tejto kategórie nástrojov virtuálnej reality patria videoprehliadky, animácie a spoty.
Klasická virtuálna videoprehliadka ešte nezrealizovaného projektu so širokou možnosťou aplikácie v masmédiách a na rôznych digitálnych plochách. Textové informácie alebo hovorené slovo popisuje klientom detailné informácie o projekte. Alternatívou sú tiež GIF video prezentácie projektov. Videoprehliadky môžete v rámci marketingu projektu použiť ako podklad pre:
• Prezentáciu projektu na sociálnych sieťach a webovej stránke
• Prezentáciu projektu na veľkoplošných obrazovkách
• Prezentáciu projektu na obrazovkách v obchodných centrách
• Prezentáciu projektu v televízii

Služby v oblasti prezentácie projektov vo virtuálnej realite a vývoja aplikácii VR/AR

Ponúkame balíky služieb kde zabezpečíme kompletné softvérové a hardvérové vybavenie pre prezentáciu Vašich projektov v prostredí virtuálnej reality. Tieto služby Vám umožnia moderným a efektívnym spôsobom prezentovať vaše projekty klientom. Klient bude môcť vnímať interiér a exteriér projektu z Vašej kancelárie alebo predajného miesta tak, ako keby sa po predmetnom priestore reálne sám prechádzal. Realizujeme tiež aplikácie pre mobily a tablety (Android, iOS) pre prezentovanie projektu odkiaľkoľvek. Tieto aplikácie si Vaši klienti môžu následne stiahnuť z Google Store a Apple Store.

BIM Modeling, Point Cloud Modeling

Realizácia BIM modelov stavieb na základne 2D projektovej dokumentácie a realizácia 3D modelov exteriérov a interiérov stavieb na základne "point cloud" dát z 3D skenovania.

Návrh a vizualizácia dizajnu interiéru na mieru zákazníka

Interiérový design bytov, rodinných domov, barov a kaviarní, predajní a iných priestorov v ktorých sa ľudia musia cítiť príjemne.

3D skenovanie exteriérov a interiérov

Ponúkame 3D skenovanie stavieb, ktoré sa využíva na vytváranie 3D modelov pri reverznom inžinierstve, digitalizácii existujúcich stavieb, pri vytváraní presného výkazu výmer alebo kontrole rozmerov stavby. 3D skener je zariadenie, ktoré nám umožňuje prevod reálnych trojrozmerných objektov do digitálneho modelu.