VIZUALIZACKY | Pre Projektantov - VIZUALIZACKY

Pre Projektantov

Ako postupovať pri spustení úspešného marketingu projektu?

Keďže klienti prichádzajú do kontaktu s projektom v prvom rade cez jeho 3D vizualizácie (sociálne siete, webová stránka, tlač a pod.), je ich kvalitné spracovanie kľúčové. Na to aby projekt klienta zaujal (aby si klient vypýtal jeho pôdorys, detailnejšie informácie o vnútorných technológiách alebo o konštrukčnom systéme) musí primárne zaujať cez kvalitné 3D vizualizácie. Väčšina projektantov využíva ako primárny marketingový nástroj na prezentovanie projektov sociálne siete. Samozrejme na spustenie marketingu projektu (či už na sociálnych sieťach, webovej stránke či v tlači) potrebujú v prvom kroku spracovať jeho 3D vizualizácie exteriéru a interiéru projektu.

Prečo je pre prezentáciu klientom dôležitá vizualizácia exteriéru?

Klienti musia mať realistickú predstavu o vonkajšom vzhľade projektu (teda o jeho architektonickom riešení), o farebnom a materiálovom riešení fasády či architektonickom riešení okolia objektu (záhrady, spevné plochy, parky, parkoviská, okolitá zeleň a pod.). To sú v prvom štádiu najdôležitejšie informácie, ktoré klienti požadujú aby sa o projekt začali hlbšie zaujímať.
Nočné vizualizácia patrí medzi spôsoby vizualizovania s určitou atmosférou. Okrem večernej vizualizácie sem patrí tiež vizualizácia jesenná, zimná, sychravá a pod.. Účel vizualizovania s atmosférou je zaujať klienta, ktorý je často už dnes veľmi často vystavovaný štandardným denným vizualizáciám. Určite odporúčame realizovať minimálne jednu večernú vizualizáciu v rámci projektu.

Prečo je pre prezentáciu klientom dôležitá vizualizácia interiéru?

Pre každého klienta je veľmi dôležité aby mal predstavu o dispozičnom riešení projektu (teda ako je projektu riešený v rámci rozloženia a tvaru miestností, ako sú orientované okenné konštrukcie a akú majú plochu, aká veľká je obývačka, aký ma tvar a plochu kuchyňa, ako je dispozične vyriešená kúpeľňa a pod.). Vďaka dronom je dnes možné vo vizualizácii veľmi presne simulovať výhľady z okien či terás. Tieto informácie si klienti (hlavne laici v technických odboroch) len veľmi ťažko (ak vôbec) vedia predstaviť len z 2D pôdorysu resp. z výkresu. Preto je veľmi dôležité aby do marketingu projektu boli zohnuté aj vizualizácie interiérov.

Virtuálna videoprehliadka?

Veľmi populárnou formou prezentácie projektu je virtuálna video prehliadka exteriéru a interiéru. Pri tejto prezentácii môžu klienti vnímať pripravovaný projekt už v dynamickej forme a teda forme ktorá určite zaujme klienta či už na webovej stránke a sociálnych sieťach, v televízii, veľkoplošnej obrazovke na verejných priestranstvách či veľkoplošnej obrazovke v obchodných centrách.

Virtuálna videoprehliadka projektu

3D Pôdorys?

3D pôdorys je veľmi užitočná vizualizácia, ktorá klientovi prezentuje dispozičné riešenie projektu. Klient má tak prehľad o rozložení jednotlivých miestností, ich veľkosti či rozmiestnení nábytku.

3D pôdorys projektu

2D farebný pôdorys a 2D pohľady?

2D farebné pôdorysy a 2D pohľady tvoria často súčasť prezentácie projektov na webovej stránke projektantov a architektov. Sú to veľmi jednoduché marketingové nástroje, ktoré ale majú vysokú výpovednú hodnotu čo sa týka dispozičného riešenia a vonkajšieho vzhľadu projektu.

 


S realizáciou 3D vizualizácií pre projekty máme bohaté skúsenosti. Realizovali sme 3D vizualizácie exteriérov a interiérov rodinných domov, bytových domov, obytných zón, obchodných centier či polyfunkčných objektov na Slovensku aj v zahraničí (Česko, Rakúsko, Švajčiarsko, Chorvátsko, Nemecko, Maďarsko).

 

Ako postupujeme?

3D vizualizácie vytvárame z výkresovej projektovej dokumentácie. Z výkresovej dokumentácie následne vytvoríme fotorealistické vizualizácie exteriérov a interiérov pomocou technológie 3D modelovania a rendrovania. Teda namodelujeme všetky detaily nehnuteľnosti v rámci exteriéru s okolím (stavba, zeleň, parkoviská, spevnené plochy, parky a pod.) a tiež v rámci interiéru (farebné a materiálové riešenie podláh a stien, nábytok, dekorácie, sanita a pod.). Vďaka tomu že v našom tíme máme interiérových dizajnérov realizujeme vlastné dizajnové návrhy interiérov na mieru podľa predstáv investora.

Moderné a dnes už široko dostupné technológie virtuálnej reality umožňujú marketingové nástroje pre projekty posúvať na nový level. Technológie ako Oculus Rift alebo Samsung Gear umožňujú aby záujemcovia o kúpu nehnuteľnosti mohli nehnuteľnosť vnímať oveľa intuitívnejšie a realistickejšie ako len z 3D vizualizácie. Môžu sa po nehnuteľnosti (ktorá ešte nie je zrealizovaná) prechádzať, vnímať výhľad z každej okennej konštrukcie či balkónov a terás vďaka foteniu lokality dronmi, vnímať presvetlenie interiérov a množstvo svetla v každej miestnosti vďaka simulácii slnka v každom ročnom období a fáze dňa, sťahovať mobilné aplikácie projektu z Google Store a Apple Store. Práve výhľad z terasy, správanie sa slnka voči interiéru a teda orientácia sú základné informácie, ktoré požadujú klienti od projektanta pred investovaním do nehnuteľnosti(ktorá ešte niekoľko mesiacov/rokov nebude existovať a tak si klinet tieto informácie nevie overiť inak ako vo virtuálnej realite).

Prečo je pre prezentáciu klientom dôležitá semi-interaktívna virtuálna prehliadka?

Virtuálne prehliadky na báze semi-interaktívnej virtuálnej prehliadky sú dnes najdostupnejším a najlacnejším riešením pre prezentáciu nehnuteľnosti klientom v dynamickej forme (teda nie len v statickej forme cez obrázky). V tejto virtuálnej prehliadke sa môže klient voľne obzerať z prednastaveného bodu v interiéri alebo exteriéri, pričom sa dokáže presúvať aj do ďalších bodov v priestore. Benefitom semi-interaktívnej prehliadky je výborná grafika, nenáročné parametre na výkon zariadení na ktorých je spustená, kompatibilita s každým operačným systémom a každým zariadením (PC, Mac, mobily, tablety). Teda túto aplikáciu môže klient spustiť z internetového prehliadača (Google Chrome, Internet Eplorer, Opera, Mozilla Firefox,..) rovnako ako na mobilnom telefóne (Android, iOS, Daydream) a samozrejme tiež na okuliaroch pre virtuálnu realitu (Samsung Gear VR, Oculus Rift, HTC Vive, Goole Cardboard). Projekt teda môže mať vlastnú mobilnú aplikáciu na Google store a Apple Store čo dodáva projekt dobrý imidž.

Semi-interaktívna virtuálna prehliadka projektu


Keďže sa oblasti virtuálnej reality venujeme na akademickej úrovni (vývoj, publikovanie v odborných žurnáloch, prednášky, školenia,..), dokážeme klientom navrhnúť najvhodnejšie riešenie využitia tejto modernej technológie pre ich konkrétny projekt a požiadavky. Vďaka našim prístupom a riešeniam sme získali niekoľko významných ocenení (Študentský podnikateľ roka 2014, Cena MasterCard za inovácie 2014, TOP 5 Mladí inovatívny podnikateľ 2017 a.i.). Naše aplikácie používajú developeri ako na svojich webových stránkach a sociálnych sieťach, tak aj na predajných miestach a výstavách. Klienti sa teda prostredníctvom mobilov (tabletov) alebo okuliarov na zobrazovanie virtuálnej reality (Oculus Rift, HTC Vive) priamo na predajnom mieste developerského projektu voľne prechádzajú exteriérom a interiérom nehnuteľnosti a tak ju realisticky vnímajú.

 

 Ako postupujeme?

Ako podklad nám postačuje výkresová projektová dokumentácia na základe ktorej vytvoríme dynamické virtuálne prostredie exteriéru a interiéru nehnuteľnosti, v ktorom sa klienti budú môcť úplne voľne alebo čiastočne pohybovať. Dokážu tak projekt vnímať oveľa realistickejšie ako len cez statické vizualizácie (obrázky).

Autor : Ing. Pavol Kaleja – konateľ VIZUALIZACKY s.r.o., referent Technickej univerzity v Košiciach, doktorand Stavebnej fakulty v Košiciach (téma dizertačnej práce : „Virtuálna realita v stavebníctve a architektúre“).
Odborné publikácie autora: https://www.researchgate.net/profile/Pavol_Kaleja/contributions