VIZUALIZACKY | Pre Developerov - VIZUALIZACKY

Pre Developerov

Ako postupovať pri spustení úspešného marketingu developerského projektu?

Vzhľadom na to že pri väčšine developerských projektov začína predaj nehnuteľností rok, niekedy aj viac rokov pred ich samotnou realizáciou, je potrebné v prvom rade spracovať kvalitné a reprezentatívne 3D vizualizácie nehnuteľnosti. Keďže klienti nemôžu nehnuteľnosť reálne vidieť musia 3D vizualizácie čo najvernejšie zobrazovať vzhľad budúcej nehnuteľnosti. V neposlednom rade musia 3D vizualizácie klienta upútať hneď na prvý pohľad svojím kvalitným grafickým spracovaním. Nezabúdajme že 3D vizualizácia je to prvé čo klient uvidí, čo ho môže upútať alebo naopak odradiť od ďalšieho záujmu. Prvou a najpodstatnejšou chybou marketingu developerských projektov je podcenenie kvality 3D vizualizácie. Je dôležité si uvedomiť že 3D vizualizácia je kľúčový marketingový nástroj, keďže až po jej spracovaní je možné začať prezentovať projekt na webovej stránke, sociálnych sieťach, tlači, médiách, bilboardoch, letákoch a pod.. Na každom spomenutom reklamnom kanály budú totiž zobrazené práve 3D vizualizácie. Tu by sme mohli hovoriť o dvoch skupinách 3D vizualizácií a to exteriérové a interiérové.

3D vizualizácie exteriérov a interiérov developerských projektov

Prečo je pre prezentáciu klientom dôležitá vizualizácia exteriéru?

Klienti musia mať realistickú predstavu o vonkajšom vzhľade objektu (teda o jeho architektonickom riešení), o farebnom a materiálovom riešení fasády či architektonickom riešení okolia objektu (záhrady, spevné plochy, parky, parkoviská, okolitá zeleň a pod.). To sú v prvom štádiu najdôležitejšie informácie, ktoré klienti požadujú aby sa o projekt začali hlbšie zaujímať.

Prečo je pre prezentáciu klientom dôležitá vizualizácia interiéru?

Pre každého klienta je veľmi dôležité aby mal predstavu o dispozičnom riešení nehnuteľnosti (teda ako je nehnuteľnosť riešená v rámci rozloženia a tvaru miestností, ako sú orientované okenné konštrukcie, aká veľká je obývačka, aký ma tvar a plochu kuchyňa, ako je dispozične vyriešená kúpeľňa a pod.). Vďaka dronom je dnes možné vo vizualizácii veľmi presne simulovať výhľady z okien či terás. Tieto informácie si klienti (hlavne laici v technických odboroch) len veľmi ťažko (ak vôbec) vedia predstaviť len z 2D pôdorysu resp. z výkresu. Preto je veľmi dôležité aby do marketingu developerského projektu boli zhrnuté aj vizualizácie interiérov.

Virtuálna videoprehliadka?

Veľmi populárnou formou prezentácie developerského projektu je virtuálna videoprehliadka exteriéru a interiéru. Pri tejto prezentácii môžu klienti vnímať pripravovaný projekt už v dynamickej forme a teda forme, ktorá určite zaujme klienta či už v televízii, veľkoplošnej obrazovke na verejných priestranstvách, veľkoplošnej obrazovke v obchodných centrách či webovej stránke a sociálnych sieťach.

Virtuálna videoprehliadka developerského projektu

3D Pôdorys?

3D pôdorys je veľmi užitočná vizualizácia, ktorá klientovi prezentuje dispozičné riešenie projektu. Klient má tak prehľad o rozložení jednotlivých miestností, ich veľkosti či rozmiestnení nábytku.

3D pôdorys projektu


 S realizáciou 3D vizualizácií pre developerské projekty máme bohaté skúsenosti. Realizovali sme 3D vizualizácie exteriérov a interiérov bytových domov, obytných zón, obchodných centier či polyfunkčných objektov na Slovensku aj v zahraničí (Česko, Rakúsko, Švajčiarsko, Chorvátsko, Nemecko, Maďarsko).

Ako postupujeme?

3D vizualizácie vytvárame z výkresovej projektovej dokumentácie nehnuteľnosti, ktorú si investor objednáva a obdrží od architekta (projektanta). Z výkresovej dokumentácie následne vytvoríme fotorealistické vizualizácie exteriérov a interiérov pomocou technológie 3D modelovania a rendrovania. Teda namodelujeme všetky detaily nehnuteľnosti v rámci exteriéru s okolím (stavba, zeleň, parkoviská, spevnené plochy, parky a pod.) a tiež v rámci interiéru (farebné a materiálové riešenie podláh a stien, nábytok, dekorácie, sanita a pod.). Vďaka tomu že v našom tíme máme interiérových dizajnérov realizujeme vlastné dizajnové návrhy interiérov na mieru podľa predstáv investora.

 Moderné a dnes už široko dostupné technológie virtuálnej reality(VIDEO) umožňujú marketingové nástroje pre developerské projekty posúvať na nový level. Technológie ako Oculus Rift alebo Samsung Gear umožňujú aby záujemcovia o kúpu nehnuteľnosti mohli nehnuteľnosť vnímať oveľa intuitívnejšie a realistickejšie ako len z 3D vizualizácie. Môžu sa po nehnuteľnosti (ktorá ešte nie je zrealizovaná) prechádzať, vnímať výhľad z každej okennej konštrukcie či balkónov a terás vďaka foteniu lokality dronmi, vnímať presvetlenie interiérov a množstvo svetla v každej miestnosti vďaka simulácii slnka v každom ročnom období a fáze dňa, sťahovať mobilné aplikácie developerského projektu z Google Store a Apple Store. Práve výhľad z terasy, správanie sa slnka voči interiéru a teda aj orientácia nehnuteľnosti sú základné informácie, ktoré požadujú klienti od developera pred investovaním do nehnuteľnosti(ktorá ešte niekoľko mesiacov/rokov nebude existovať a tak si klient tieto informácie nevie overiť inak ako vo virtuálnej realite). Pri moderných technológiách virtuálnej reality hovoríme o dvoch základných technológiách, ktoré sú už dnes cenovo dostupné, intuitívne a ľahko ovládateľné. Semi-interaktívne virtuálne prehliadky a plne interaktívne virtuálne prehliadky.

Dostupné technológie virtuálnej reality v stavebníctve a architektúre (VIDEO)

Prečo je pre prezentáciu klientom dôležitá semi-interaktívna virtuálna prehliadka?

Virtuálne prehliadky na báze semi-interaktívnej virtuálnej prehliadky sú dnes najdostupnejším a najlacnejším riešením pre prezentáciu nehnuteľnosti klientom v dynamickej forme (teda nie len v statickej forme cez obrázky). V tejto virtuálnej prehliadke sa môže klient voľne obzerať z prednastaveného bodu v interiéri alebo exteriéri, pričom sa dokáže presúvať aj do ďalších bodov v priestore (VIDEO). Benefitom semi-interaktívnej prehliadky je výborná grafika, nenáročné parametre na výkon zariadení na ktorých je spustená, kompatibilita s každým operačným systémom a každým zariadením (PC, Mac, mobily, tablety). Teda túto aplikáciu môže klient spustiť z internetového prehliadača (Google Chrome, Internet Eplorer, Opera, Mozilla Firefox,..) rovnako ako na mobilnom telefóne (Android, iOS, Daydream) a samozrejme tiež na okuliaroch pre virtuálnu realitu (Samsung Gear VR, Oculus Rift, HTC Vive, Goole Cardboard). Developerský projekt teda môže mať vlastnú mobilnú aplikáciu na Google store a Apple Store čo dodáva projektu dobrý imidž.

Semi-interaktívna virtuálna prehliadka developerského projektu

Semi-interaktívna virtuálna prehliadka exteriéru. LINK: https://vizualizacky.com/semi/vr_all.html

Prečo je pre prezentáciu klientom dôležitá plne-interaktívna virtuálna prehliadka?

Táto forma virtuálnej prehliadky je vďaka svojej plnej interaktivite a funkcionalitám technicky a teda aj finančne náročnejšia. Ponúka však nenahraditeľný zážitok, ktorý klient vďaka tejto prehliadke má možnosť zažiť. Klient sa môže pohybovať po exteriéri a interiéri ešte nezrealizovaného projektu úplne voľne (VIDEO). Klient vie vstúpiť do každej miestnosti a vnímať jej proporcie, presvetlenie v rôznom ročnom období a čase (vďaka simulácii slnka), vnímať výhľad z každej okennej konštrukcie (vďaka fotografiám z dronov) a samotnú orientáciu miestnosti (resp. nehnuteľnosti). To všetko s okuliarmi pre virtuálnu realitu.

Plne-interaktívna virtuálna prehliadka developerského projektu

Funkcie interaktívnej virtuálnej prehliadky:

– voľná prechádzka po interiéri a exteriéri stavby,
– simulácia ročného obdobia a fázy dňa (slnečné podmienky),
– informácia o orientácii vzhľadom na svetové strany (pri otáčaní sa v reálnom čase otáča aj severka),
– teleport do jednotlivých bytov,
– pohľad na objekt (voľná manipulácia s kamerou) z vtáčej perspektívy,
– v každom byte sa nachádza informačná tabuľa s informáciami o cene bytu, ploche bytu, orientácii bytu a pod.

Keďže sa oblasti virtuálnej reality venujeme na akademickej úrovni (vývoj, publikovanie v odborných žurnáloch, prednášky, školenia,..), dokážeme klientom navrhnúť najvhodnejšie riešenie využitia tejto modernej technológie pre ich konkrétny projekt a požiadavky. Vďaka našim prístupom a riešeniam sme získali niekoľko významných ocenení (Študentský podnikateľ roka 2014, Cena MasterCard za inovácie 2014, TOP 5 Mladí inovatívny podnikateľ 2017 a.i.). Naše aplikácie používajú developeri ako na svojich webových stránkach a sociálnych sieťach, tak aj na predajných miestach a výstavách. Klienti sa teda prostredníctvom mobilov (tabletov) alebo okuliarov na zobrazovanie virtuálnej reality (Oculus Rift, HTC Vive) priamo na predajnom mieste developerského projektu voľne prechádzajú exteriérom a interiérom nehnuteľnosti a tak ju realisticky vnímajú.

Ako postupujeme?

Ako podklad nám postačuje výkresová projektová dokumentácia na základe ktorej vytvoríme dynamické virtuálne prostredie exteriéru a interiéru nehnuteľnosti, v ktorom sa klienti budú môcť úplne voľne alebo čiastočne pohybovať. Dokážu tak projekt vnímať oveľa realistickejšie ako len cez statické vizualizácie (obrázky).

Autor : Ing. Pavol Kaleja, PhD. – konateľ VIZUALIZACKY s.r.o. (téma dizertačnej práce : „Virtuálna realita v stavebníctve a architektúre“).
Odborné publikácie autora: https://www.researchgate.net/profile/Pavol_Kaleja/contributions