VIZUALIZACKY | Pre Architektov - VIZUALIZACKY

Pre Architektov

Ako postupovať pri spustení úspešného marketingu projektu?

Keďže klienti prichádzajú do kontaktu s projektom v prvom rade cez jeho 3D vizualizácie (sociálne siete, webová stránka, tlač a pod.), je ich kvalitné spracovanie kľúčové. Na to aby projekt klienta zaujal (aby si klient vypýtal jeho pôdorys, detailnejšie informácie o vnútorných technológiách alebo o konštrukčnom systéme) musí primárne zaujať cez kvalitné 3D vizualizácie. Väčšina architektov a projektantov využíva ako primárny marketingový nástroj na prezentovanie projektov sociálne siete. Samozrejme na spustenie marketingu projektu (či už na sociálnych sieťach, webovej stránke či v tlači) potrebujú v prvom kroku spracovať jeho 3D vizualizácie exteriéru a interiéru projektu.

Prečo je pre prezentáciu klientom dôležitá vizualizácia exteriéru?

Klienti musia mať realistickú predstavu o vonkajšom vzhľade projektu (teda o jeho architektonickom riešení), o farebnom a materiálovom riešení fasády či architektonickom riešení okolia objektu (záhrady, spevné plochy, parky, parkoviská, okolitá zeleň a pod.). To sú v prvom štádiu najdôležitejšie informácie, ktoré klienti požadujú aby sa o projekt začali hlbšie zaujímať.
Nočné vizualizácia patrí medzi spôsoby vizualizovania s určitou atmosférou. Okrem večernej vizualizácie sem patrí tiež vizualizácia jesenná, zimná, sychravá a pod.. Účel vizualizovania s atmosférou je zaujať klienta, ktorý je často už dnes veľmi často vystavovaný štandardným denným vizualizáciám. Určite odporúčame realizovať minimálne jednu večernú vizualizáciu v rámci projektu.

Prečo je pre prezentáciu klientom dôležitá vizualizácia interiéru?

Pre každého klienta je veľmi dôležité aby mal predstavu o dispozičnom riešení projektu (teda ako je projektu riešený v rámci rozloženia a tvaru miestností, ako sú orientované okenné konštrukcie a akú majú plochu, aká veľká je obývačka, aký ma tvar a plochu kuchyňa, ako je dispozične vyriešená kúpeľňa a pod.). Vďaka dronom je dnes možné vo vizualizácii veľmi presne simulovať výhľady z okien či terás. Tieto informácie si klienti (hlavne laici v technických odboroch) len veľmi ťažko (ak vôbec) vedia predstaviť len z 2D pôdorysu resp. z výkresu. Preto je veľmi dôležité aby do marketingu projektu boli zohnuté aj vizualizácie interiérov.

Virtuálna videoprehliadka?

Veľmi populárnou formou prezentácie projektu je virtuálna video prehliadka exteriéru a interiéru. Pri tejto prezentácii môžu klienti vnímať pripravovaný projekt už v dynamickej forme a teda forme ktorá určite zaujme klienta či už na webovej stránke a sociálnych sieťach, v televízii, veľkoplošnej obrazovke na verejných priestranstvách či veľkoplošnej obrazovke v obchodných centrách.

Virtuálna videoprehliadka projektu

3D Pôdorys?

3D pôdorys je veľmi užitočná vizualizácia, ktorá klientovi prezentuje dispozičné riešenie projektu. Klient má tak prehľad o rozložení jednotlivých miestností, ich veľkosti či rozmiestnení nábytku.

3D pôdorys projektu

2D farebný pôdorys a 2D pohľady?

2D farebné pôdorysy a 2D pohľady tvoria často súčasť prezentácie projektov na webových stránkach projektantov a architektov. Sú to veľmi jednoduché marketingové nástroje, ktoré ale majú vysokú výpovednú hodnotu čo sa týka dispozičného riešenia a vonkajšieho vzhľadu projektu.

S realizáciou 3D vizualizácií pre projekty máme bohaté skúsenosti. Realizovali sme 3D vizualizácie exteriérov a interiérov rodinných domov, bytových domov, obytných zón, obchodných centier či polyfunkčných objektov na Slovensku aj v zahraničí (Česko, Rakúsko, Švajčiarsko, Chorvátsko, Nemecko, Maďarsko).

Ako postupujeme?

3D vizualizácie vytvárame z výkresovej projektovej dokumentácie. Z výkresovej dokumentácie následne vytvoríme fotorealistické vizualizácie exteriérov a interiérov pomocou technológie 3D modelovania a rendrovania. Teda namodelujeme všetky detaily nehnuteľnosti v rámci exteriéru s okolím (stavba, zeleň, parkoviská, spevnené plochy, parky a pod.) a tiež v rámci interiéru (farebné a materiálové riešenie podláh a stien, nábytok, dekorácie, sanita a pod.). Vďaka tomu že v našom tíme máme interiérových dizajnérov realizujeme vlastné dizajnové návrhy interiérov na mieru podľa predstáv investora.

Moderné a dnes už široko dostupné technológie virtuálnej reality umožňujú marketingové nástroje pre projekty posúvať na nový level. Technológie ako Oculus Rift alebo Samsung Gear umožňujú aby záujemcovia o kúpu nehnuteľnosti mohli nehnuteľnosť vnímať oveľa intuitívnejšie a realistickejšie ako len z 3D vizualizácie. Môžu sa po nehnuteľnosti (ktorá ešte nie je zrealizovaná) prechádzať, vnímať výhľad z každej okennej konštrukcie či balkónov a terás vďaka foteniu lokality dronmi, vnímať presvetlenie interiérov a množstvo svetla v každej miestnosti vďaka simulácii slnka v každom ročnom období a fáze dňa, sťahovať mobilné aplikácie projektu z Google Store a Apple Store. Práve výhľad z terasy, správanie sa slnka voči interiéru a teda orientácia sú základné informácie, ktoré požadujú klienti od projektanta alebo architekta pred investovaním do nehnuteľnosti(ktorá ešte niekoľko mesiacov/rokov nebude existovať a tak si klinet tieto informácie nevie overiť inak ako vo virtuálnej realite).

Prečo je pre prezentáciu klientom dôležitá semi-interaktívna virtuálna prehliadka?

Virtuálne prehliadky na báze semi-interaktívnej virtuálnej prehliadky sú dnes najdostupnejším a najlacnejším riešením pre prezentáciu nehnuteľnosti klientom v dynamickej forme (teda nie len v statickej forme cez obrázky). V tejto virtuálnej prehliadke sa môže klient voľne obzerať z prednastaveného bodu v interiéri alebo exteriéri, pričom sa dokáže presúvať aj do ďalších bodov v priestore. Benefitom semi-interaktívnej prehliadky je výborná grafika, nenáročné parametre na výkon zariadení na ktorých je spustená, kompatibilita s každým operačným systémom a každým zariadením (PC, Mac, mobily, tablety). Teda túto aplikáciu môže klient spustiť z internetového prehliadača (Google Chrome, Internet Eplorer, Opera, Mozilla Firefox,..) rovnako ako na mobilnom telefóne (Android, iOS, Daydream) a samozrejme tiež na okuliaroch pre virtuálnu realitu (Samsung Gear VR, Oculus Rift, HTC Vive, Goole Cardboard). Projekt teda môže mať vlastnú mobilnú aplikáciu na Google store a Apple Store čo dodáva projekt dobrý imidž.

Semi-interaktívna virtuálna prehliadka projektu

Semi-interaktívna virtuálna prehliadka exteriéru. LINK: https://www.vizualizacky.com/test-jarovce/index.html


Keďže sa oblasti virtuálnej reality venujeme na akademickej úrovni (vývoj, publikovanie v odborných žurnáloch, prednášky, školenia,..), dokážeme klientom navrhnúť najvhodnejšie riešenie využitia tejto modernej technológie pre ich konkrétny projekt a požiadavky. Vďaka našim prístupom a riešeniam sme získali niekoľko významných ocenení (Študentský podnikateľ roka 2014, Cena MasterCard za inovácie 2014, TOP 5 Mladí inovatívny podnikateľ 2017 a.i.). Naše aplikácie používajú developeri ako na svojich webových stránkach a sociálnych sieťach, tak aj na predajných miestach a výstavách. Klienti sa teda prostredníctvom mobilov (tabletov) alebo okuliarov na zobrazovanie virtuálnej reality (Oculus Rift, HTC Vive) priamo na predajnom mieste developerského projektu voľne prechádzajú exteriérom a interiérom nehnuteľnosti a tak ju realisticky vnímajú.

 Ako postupujeme?

Ako podklad nám postačuje výkresová projektová dokumentácia na základe ktorej vytvoríme dynamické virtuálne prostredie exteriéru a interiéru nehnuteľnosti, v ktorom sa klienti budú môcť úplne voľne alebo čiastočne pohybovať. Dokážu tak projekt vnímať oveľa realistickejšie ako len cez statické vizualizácie (obrázky).

Autor : Ing. Pavol Kaleja, PhD. – konateľ VIZUALIZACKY s.r.o., (téma dizertačnej práce : „Virtuálna realita v stavebníctve a architektúre“).
Odborné publikácie autora: https://www.researchgate.net/profile/Pavol_Kaleja/contributions