VIZUALIZACKY | Virtuálna realita ako marketingový nástroj developerských projektov - VIZUALIZACKY

Virtuálna realita ako marketingový nástroj developerských projektov

Rýchly vývoj informačných a komunikačných technológií umožňuje rovnako rýchle napredovanie rôznych moderných foriem marketingu. Príkladom aplikácie modernej formy marketingu na báze informačných a komunikačných technológii je aplikácia nástrojov virtuálnej reality (VR) v rámci developerkých projektov, či už sa jedná o výstavbu bytových domov, obytných zón alebo obchodných a administratívnych priestorov. Spustenie predaja (resp. jednania o nájme) týchto nehnuteľností môže vďaka týmto technológiám začať ešte pred ich samotnou realizáciou. Celý úspech prezentovania a predaja nehnuteľností spočíva v efektívnom marketingu. Klient sa často dostáva do kontaktu s developerským projektom primárne cez jeho vizualizácie. Preto sa táto oblasť neustále a rýchlo vyvíja tak, aby uspokojila zákazníka, ktorý má záujem získať touto formou čo najviac informácií o pripravovanom projekte. Súčasný trend posúva virtuálnu realitu ako moderný marketingový nástroj stále bližšie ku zákazníkovi. Zo statických vizualizácii postupne prechádzame k dynamickým a imerzívnym formám prezentácie projektov vo virtuálnej realite. Tieto technológie umožňujú aby klient mohol prechádzať všetkými priestormi v bytovom dome, dostáva informácie o dispozičnom riešení bytu, veľkosti izieb, cene bytu a samozrejme o jeho orientácii. Vo virtuálnej realite môže simulovať výhľad z okenných konštrukcií bytu ešte neexistujúcej budovy. Podľa našich prieskumov až 94% budúcich užívateľov by chcelo využívať nástroje virtuánej reality v procese obstarávania nehnuteľnosti. Preto aj štandardný prístup predávajúceho k marketingovému mixu, može byť výrazne inovovaný práve vďaka VR.

Virtuálna realita ako marketingový nástroj

Základom virtuálnej reality  je snaha o čo najvernejšie zobrazenie reálneho prostredia v umelom virtuálnom prostredí a práca s týmto prostredím v reálnom čase. Virtuálna realita je vlastne posun od jednoduchej (dvojrozmernej) interakcie človeka so strojom, do polohy, keď táto interakcia prebieha v trojrozmernom prostredí. Tieto metódy bývajú umocňované použitím špeciálnych periférií, ktoré zaisťujú obrazovú, hmatovú, zvukovú a polohovú interakciu. Pre virtuálnu realitu vo všeobecnosti platia nasledovné charakteristiky:
Podľa virtuálnu realitu v stavebníctve môžeme vzhľadom na dynamiku pozorovateľa a prostredia do rozdeliť do štyroch základných kategórií ďalej  popísaných.

SESO – statické prostredie a statický pozorovateľ

Využívanie virtuálnej reality v marketingu je už roky využívané prostredníctvom statických vizualizácií interiérov a exteriérov, ktorými developeri a architekti prezentujú svoje projekty. Skupina statických vizualizácií je preto dnes aj jej najrozšírenejšou formou. Pri statickej vizualizácii hovoríme o statickom renderovanom snímku (tvorba obrázku z 3D modelu), s ktorým nie je možné v reálnom čase manipulovať. Výpovedná hodnota statickej vizualizácie je teda obmedzená na obsah snímky v čase, keď je pozorovaná. Príkladom môže byť vizualizácia ľubovoľnej stavby. V statickej vizualizácii môže pozorovateľ sledovať statický renderovaný snímok objektu v prostredí (Obr. 1).
Obr. 1 Statické vizualizácie developerského projektu Paseo Grunty košice

Obr. 1 Statické vizualizácie developerského projektu Paseo Grunty Košice

DESO – dynamické prostredie a statický pozorovateľ

Do tejto kategórie virtuálnej reality patria videoprehliadky, teda vyššia forma vizualizácií, reprezentovaná pohybom kamery po virtuálnom prostredí, ktoré však nie je možné užívateľom upravovať. Pohyb kamery je presne daný a okrem všeobecných akcií (Rew, Play, Pause, Stop, Ff) sa nedá žiadnym spôsobom predefinovať. Alternatívou sú tiež GIF video prezentácie projektov.

SEDO – statické prostredie a dynamický pozorovateľ

Patria sem najčastejšie panoramatické prehliadky exteriérov a interiérov (Obr. 2). 360 stupňová panoramatická prehliadka je založená na princípe, kde používateľ môže ovládať snímanie kamery. Kamerou je možné otáčať o 360° stupňov horizontálne okolo osi y a 360° stupňov vertikálne okolo osi x. Existujú dva typy 360° stupňovej vizualizácie a to 360° stupňová vizualizácia obrázka 360° stupňová vizualizácia videa. V prípade 360° stupňovej vizualizácií formou renderovaného obrázka je pozorovací bod z jedného miesta a obraz, ktorý používateľ môže sledovať je statický, teda nemenný. V prípade videa môže používateľ pohybovať kamerou, dráhu ktorou prechádza kamera vo virtuálnom prostredí však nevie ovplyvniť. Ak si používateľ chce prezrieť niektoré miesto alebo detail podrobnejšie, tak jednoducho zastaví video a môže sa rozhliadnuť.
Obr. 2 360° panoramatická vizualizácia exteriéru developerského projektu Paseo Grunty Košice

Obr. 2 360° panoramatická vizualizácia exteriéru developerského projektu Paseo Grunty Košice

DEDO – dynamické prostredie a dynamický používateľ

Dynamická virtuálna realita je najvyššou formou virtuálnej reality, ktorá dáva možnosť 3D objekty a samotné virtuálne prostredie určitým spôsobom upravovať a teda získať viac potrebných informácii. V aplikáciách dynamickej virtuálnej reality (VRDEDO) nám interaktívne prostredie umožňuje pohybovať sa okolo stavby, prechádzať interiérom stavby, simulovať rôzne stavy prostredia, v reálnom čase upravovať architektonický návrh a mnoho ďalších funkcií, ktoré vychádzajú z neobmedzených možností virtuálnej reality. Tieto funkcie môžu byť teda nápomocné všetkým účastníkom výstavby, či už sa jedná o developera, architekta, projektanta, profesistu, zhotoviteľa alebo samotného užívateľa stavby. Do tejto kategótie patrí tiež veľmi populárna technológia zmešanej reality (AR).
Všetky štyri kategórie VR môžu významne podporiť marketingový mix projektu vo všetkých jeho častiach:

Spracovanie prostredia VR pre bytový dom – prípadová štúdia VRDEDO

Pre developera Paseo Development boli na Stavebnej fakulte Technickej univerzity v Košiciach realizované kľúčové marketingové nástroje pre projekt bytového domu Paseo Grunty Košice (Obr. 3). Developer požadoval spracovanie takého prostredia, ktoré využívalo všetky štyroch kategórií virtuálnej reality SESO, DESO, SEDO, DEDO. Tento projekt ponúka 55 bytových jednotiek s lodžiou (prípadne terasou) a 60 podzemných parkovacích miest v uzavretom areáli. Projekt ponúka byty v  energetickej triede A,  kde ku každému bytu prislúcha jedno parkovacie státie v podzemnej garáži a bytová kobka na chodbe bytu.
Obr. 3 Developerský projekt Paseo Grunty Košice

Obr. 3 Developerský projekt Paseo Grunty Košice

Pre spracovanie a používanie marketingového nástroja technológiami virtuálnej reality je vo  všeobecnosti potrebné softrvérové a hardvérové vybavenie. Medzi hardvérové vybavanie patrí dron, vybavenie pre ovládanie a vybavenie pre zobrazovanie virtuálnej reality. Medzi softvérové vybavenie patrí primárne vývojový softvér kde vizualizácie a aplikácie vznikajú.
Na to aby sme dokázali simulovať výhľad z každého bytu a terasy ešte neexistujúceho objektu, museli sme lokalitu nasnímať dronom (Obr. 4). Fotenie prebiehalo z výškovej úrovne jednotlivých podlaží, pre ktoré sa spracovali panoramatické fotografie. Následne sme tieto fotografie importovali do vývojového prostredia Unity3D kde bola aplikácia vyvíjaná.
Obr. 4 Fotenie lokality dronom pre simuláciu výhľadov z objektu

Obr. 4 Fotenie lokality dronom pre simuláciu výhľadov z objektu

Developer tak dokázal prezentovať projekt zatiaľ nerealizovaného bytového domu v plne dynamickom virtuálnom prostredí s podporou technológie okuliarov Oculus Rift a spustiť predaj bytov ešte pred začatím realizácie stavby. Hovoríme o interaktívnej virtuálnej prehliadke z kategórie DEDO (VPDEDO)(Obr. 5) , ktorá predstavuje samostatnú Windows aplikáciu naprogramovanú vo vývojovom softvéry Unity 3D. Táto aplikácia umožňuje klientovi ešte pred realizáciou stavby:

Obr. 5 Práca s aplikáciou VRDEDO pri komunikácii s klientom

Vďaka možnostiam virtuálnej reality má tak klient možnosť prechádzať sa okolo objektu bytového domu a vnímať tak jeho širšie vzťahy či výhľad z každej okennej konštrukcie, balkónu či terasy z ľudskej perspektívy. V neposlednom rade môže vnímať dispozičné riešenie bytov, veľkosť jednotlivých izieb, ich presvetlenie a celkový dojem. Interaktívnu virtuálnu prehliadku v kategórii DEDO (VRDEDO) môže používateľ spustiť na svojom PC bez potreby dodatočnej inštalácie iného softvéru. Veľmi efektívne využívanie VRDEDO nájdeme aj na predajnom mieste developera, kedy developer projektu môže s klientom prechádzať objektom a prezentovať tak detaily projektu (architektonické, technické a pod.). VRDEDO sa využíva tiež často pri otváracích akciách developerských projektov.
Tags
    Recent Comments
    Leave a comment

    Pridaj komentár

    Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *