VIZUALIZACKY | Akú cenu majú kľúčové marketingové nástroje developerských projektov? - VIZUALIZACKY

Akú cenu majú kľúčové marketingové nástroje developerských projektov?

Vzhľadom na to že pri väčšine developerských projektov začína predaj nehnuteľností rok, niekedy aj viac rokov pred ich samotnou realizáciou, je potrebné v prvom rade spracovať kvalitné a reprezentatívne 3D vizualizácie nehnuteľnosti. Keďže klienti nemôžu nehnuteľnosť reálne vidieť musia 3D vizualizácie čo najvernejšie zobrazovať vzhľad budúcej nehnuteľnosti. V neposlednom rade musia 3D vizualizácie klienta upútať hneď na prvý pohľad svojím kvalitným grafickým spracovaním. Nezabúdajme že 3D vizualizácia je to prvé čo klient uvidí, čo ho môže upútať alebo naopak odradiť od ďalšieho záujmu. Prvou a najpodstatnejšou chybou marketingu developerských projektov je podcenenie kvality 3D vizualizácie. Je dôležité si uvedomiť že 3D vizualizácia je kľúčový marketingový nástroj, keďže až po jej spracovaní je možné začať prezentovať projekt na webovej stránke, sociálnych sieťach, tlači, médiách, bilboardoch, letákoch a pod.. Na každom spomenutom reklamnom kanály budú totiž zobrazené práve 3D vizualizácie. Tu by sme mohli hovoriť o dvoch skupinách 3D vizualizácií a to exteriérové a interiérové
Moderné a dnes už široko dostupné technológie virtuálnej reality umožňujú marketingové nástroje pre developerské projekty posúvať na nový level. Technológie ako Oculus Rift alebo Samsung Gear umožňujú aby záujemcovia o kúpu nehnuteľnosti mohli nehnuteľnosť vnímať oveľa intuitívnejšie a realistickejšie ako len z 3D vizualizácie. Môžu sa po nehnuteľnosti (ktorá ešte nie je zrealizovaná) prechádzať, vnímať výhľad z každej okennej konštrukcie či balkónov a terás vďaka foteniu lokality dronmi, vnímať presvetlenie interiérov a množstvo svetla v každej miestnosti vďaka simulácii slnka v každom ročnom období a fáze dňa, sťahovať mobilné aplikácie developerského projektu z Google Store a Apple Store. Práve výhľad z terasy, správanie sa slnka voči interiéru a teda aj orientácia nehnuteľnosti sú základné informácie, ktoré požadujú klienti od developera pred investovaním do nehnuteľnosti(ktorá ešte niekoľko mesiacov/rokov nebude existovať a tak si klient tieto informácie nevie overiť inak ako vo virtuálnej realite). Pri moderných technológiách virtuálnej reality hovoríme o dvoch základných technológiách, ktoré sú už dnes cenovo dostupné, intuitívne a ľahko ovládateľné. Semi-interaktívne virtuálne prehliadky a plne interaktívne virtuálne prehliadky.
Pri kalkulácii nákladov developerského projektu je nevyhnutné rátať s nákladmi pre marketing a teda aj marketingových nástrojov na báze virtuálnej reality (MNVR). Pre účel demonštrácie pomeru nákladov na marketingové nástroje na báze virtuálnej reality, ku celkovým marketingovým nákladom a celkovým nákladom na obstaranie stavby, bola zrealizovaná prípadová štúdia troch developerských projektov. Pre potreby posudzovania nákladov marketingových nástrojov na báze VR pri developerských projektoch prípadovej štúdie, bola v prvom kroku špecifikovaná kalkulácia nákladov týchto developerských projektov.

Kalkulácia nákladov posudzovaných developerských projektov:

Rovnako bola špecifikovaná kalkulácia nákladov realizovaných marketingových nástrojov na báze VR (MNVR) pre tri developerské projekty prípadovej štúdie:

Vybrané tri developerské projekty boli realizované v Košiciach. Jednalo sa o dva projekty predaja bytov v bytovom dome a jeden projekt predaja rodinných domov s pozemkom v obytnej zóne.

Posúdenie nákladov developerského projektu č.1 (Bytový dom)

Developer ponúka na predaj 55 bytov a komerčné priestory na 1.NP. Objekt ma sedem nadzemných podlaží a dve podzemné podlažia. Kolaudácia bytového domu prebehne v roku 2018. Prvým krokom bola sumarizácia nákladov developerského projektu s rozčlenením na položky náklady na kúpu pozemku, náklady na obstaranie stavby, marketingové náklady. Zároveň bolo potrebné vyčísliť predajnú hodnotu nehnuteľnosti a zisk z predaja.

Kalkulácia nákladov developerského projektu č.1

Následne sme zosumarizovali náklady na maketingové nástroje na báze virtuálnej reality v kategóriách SESO, DESO, SEDO, DEDO, ktoré boli pre tento projekt realizované.

Náklady marketingových nástrojov na báze VR developerského projektu č.1

Posúdenie nákladov developerského projektu č.2 (Bytový dom)

Developer ponúka na predaj 37 bytov a komerčné a kancelárske priestory. Objekt ma šesť nadzemných podlaží a jedno podzemné podlažie. Kolaudácia bytového domu prebehne v roku 2018. Prvým krokom bola sumarizácia nákladov developerského projektu s rozčlenením na položky náklady na kúpu pozemku, náklady na obstaranie stavby, marketingové náklady. Zároveň bolo potrebné vyčísliť predajnú hodnotu nehnuteľnosti a zisk z predaja.

Kalkulácia nákladov developerského projektu č.2

Následne sme zosumarizovali náklady na maketingové nástroje na báze virtuálnej reality v kategóriách SESO, DESO, SEDO, DEDO, ktoré boli pre tento projekt realizované.

Náklady marketingových nástrojov na báze VR developerského projektu č.2

Posúdenie nákladov developerského projektu č.3 (Rodinné domy s pozemkom)

Developer ponúka na predaj 18 rodinných domov v dvoch radových domoch. V ponuke sú jednopodlažné a dvojpodlažné rodinné domy. Kolaudácia bytového domu prebehne v roku 2018. Prvým krokom bola sumarizácia nákladov developerského projektu s rozčlenením na položky náklady na kúpu pozemku, náklady na obstaranie stavby, marketingové náklady. Zároveň bolo potrebné vyčísliť predajnú hodnotu nehnuteľnosti a zisk z predaja.

Kalkulácia nákladov developerského projektu č.3

Následne sme zosumarizovali náklady na maketingové nástroje na báze virtuálnej reality v kategóriách SESO, DESO, SEDO, DEDO, ktoré boli pre tento projekt realizované.

Náklady marketingových nástrojov na báze VR developerského projektu č.3

Posúdenie nákladov MNVR k celkovým marketingovým nákladom a celkovým nákladom developerských projektov prípadovej štúdie

Zosumarizované informácie o nákladoch developerských projektoch prípadovej štúdie boli následne spracované a vyhodnotené v nasledujúcej tabuľke.

Vyhodnotenie prípadovej štúdie

Ako je z vyhodnotenia prípadových štúdií zrejme náklady percentuálny podiel MNVR z celkových marketingových nákladov v dvoch prípadoch neprekročili hranicu 1% a v jednom prípade o 0,05% prekročili hranicu 2% z celkových marketingových nákladov. Tieto hodnoty vypovedajú o veľmi nízkom podiely MNVR na celkových nákladoch na marketing projektu aj vzhľadom na to že sú veľmi dôležitou súčasťou marketingu developerského projektu. Či už hovoríme o prezentovaní projektu na webe, TV, sociálnych sieťach, v tlači, na bilboardoch a pod., práve MNVR sú predmetom tejto prezentácie. 3D vizualizácie tvoria do dnes základný marketingový nástroj každého developerského projektu, pri ktorom predaj nehnuteľností začína pre dokončením, prípadne pred začatím výstavby. Interaktívne nástroje MNVR zase tvoria hlavnú súčasť prezentácie projektov klientom na predajných miestach. Z tabuľky je zrejmý aj percentuálny podiel MNVR zo zisku z predaja. Táto hodnota neprekročila v prípade projektu č.1 1%, v prípade projektu č.2 0,5% a v prípade projektu č.3 1,2% z celkového zisku z predaja. Dostávame sa tak k záveru že kľúčový marketingový nástroj projektov z prípadovej štúdie tvorí priemerne 1,24% z celkových marketingových nákladov a 0,77% z celkového zisku z predaja.
Tags
    Recent Comments
    Leave a comment

    Pridaj komentár

    Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *