VIZUALIZACKY | Vizualizácie RD Scandihaus SK TB24

RD Scandihaus SK TB24

Vizualizáciu rodinného domu „Scandihaus SK TB24“ sme realizovali pre spoločnosť Scandi Haus SK s.r.o., pre ktorú sme realizovali vizualizácie 15 projektov. Spoločnosť dlhodobo využíva naše služby a to hlavne realizáciu denných a večerných 3D vizualizácií.

V rámci prípravy webovej stránky spoločnosti sme sa zúčastnili na realizácii zverejnených vizualizácií: https://www.scandihaus.sk/

Konateľ spoločnosti sa o našej spolupráci vyjadril :

Kooperácia s pánom Kalejom a jeho tímom prebehla na vysoko profesionálnej úrovni. Komunikácia, ústretovosť, rýchle a vecné jednanie k otázkam realizácie prác nás naklonili k spolupráci. Promptne a kvalitne zrealizované práce spĺňali naše očakávania a nebolo im čo vytnúť. Aj na základe prvej dodávky sme sa rozhodli pre ďalšie využívanie služieb.

Webové stránky spoločností, pre ktoré sme realizovali väčšinu alebo všetky 3D vizualizácie.

http://projektstudio.sk/

https://www.scandihaus.sk/

http://energyhouse.sk/

http://www.krasnaprijazere.sk/

http://vysnivanydomov.sk/

http://www.paseogrunty.sk/

http://www.goldhousesk.com/