VIZUALIZACKY | Vizualizácie RD PROJEKTSTUDIO

RD PROJEKTSTUDIO

Vizualizáciu rodinného domu „RD PROJEKTSTUDIO“ sme realizovali pre spoločnosť Projekt Studio, s.r.o., pre ktorú sme realizovali vizualizácie 19 projektov. Spoločnosť dlhodobo využíva naše služby a to hlavne realizáciu denných a večerných 3D vizualizácií.

V rámci prípravy webovej stránky spoločnosti sme sa zúčastnili na realizácii takmer všetkých zverejnených vizualizácií: http://projektstudio.sk/

Konateľ spoločnosti sa o našej spolupráci vyjadril :

„Spoločnosť sme oslovili pre dlhodobú spoluprácu v oblasti grafických vizualizácii našich projektov. Spolupráca je na profesionálnej úrovni či už ide o kvalitu práce alebo dodržiavanie termínov. Tolerancia častých zmien pri náročných klientoch a kreativita celého týmu Vizualizačky.sk spravili našu spoluprácu dlhodobou.“

 

Webové stránky spoločností, pre ktoré sme realizovali väčšinu alebo všetky 3D vizualizácie.

http://projektstudio.sk/

https://www.scandihaus.sk/

http://energyhouse.sk/

http://www.krasnaprijazere.sk/

http://vysnivanydomov.sk/

http://www.paseogrunty.sk/

http://www.goldhousesk.com/