VIZUALIZACKY | Aplikácia pre modelovanie stavieb a zariaďovanie interiérov

Software for 3D modeling and designing in VR by VIZUALIZAKY

Investor: Technická univerzita v Košiciach

Lokalita: Košice, Slovensko

Link: https://www.youtube.com/watch?v=MOj0KUkdfTE