VIZUALIZACKY | Core team - Vizualizácie, Virtuálna realita v stavebníctve